Oddíl

Posláním oddílu je sportovní činnost v oblasti windsurfingu, paddleboardingu, jachtingu a dalších vodních sportů. Oddíl sdružuje zájemce o tyto sporty. Cílem oddílu je obnovit závodní činnost a tím navázat na historické úspěchy dřívějších členů (viz Stručně z historie oddílu). Značná pozornost je proto věnována rozšiřování členské základny a systematické přípravě mládeže. Vedle toho oddíl poskytuje zázemí pro aktivní odpočinek u vody rekreačním sportovcům a jejich rodinám.

Výhody členství


  • K dispozici je zázemí areálu vodních sportů na Velkém Košíři u Litomyšle (loděnice, klubovna, pohodlný přístup do vody z mola nebo oblázkové pláže)
  • Celoroční uskladnění wind-surfového vybavení, paddleboardu a dalšího vybavení v loděnici
  • Registrovaní surfaři a jachtaři se mohou účastnit soutěží a závodů vypsaných Českým svazem jachtingu (ČSJ) u nás i v zahraničí
  • Metodické vedení zkušeným instruktorem - rychlý pokrok, který dětem i dospělým umožní si vodu užít a těšit se z postupného zdokonalování
  • Tréninkové pomůcky jako je např. unikátní windsurfingový trenažér

Členské příspěvky

Pro sezónu 2021/2022 oddíl stanovuje následující členské příspěvky (samostatná stránka)

Dobrovolné příspěvky a sponzorství

 

Dobrovolné příspěvky nad rámec výše uvedených pro podporu činnosti spolku je možné poskytnout v průběhu celého roku do pokladny nebo na účet spolku následující formou:


  • dobrovolný příspěvek člena i nečlena spolku
  • dar na základě darovací smlouvy
  • smlouva o provedení reklamy
  • služba nebo pomoc ve prospěch oddílu při údržbě a úpravách areálu.

Nezbytné dokumenty související se sponzorstvím pro Vás rádi připravíme.

Děkuje všem partnerům oddílu.

Důležité dokumenty


Stanovy (Odkaz na pdf dokument)

Vnitřní normy (odkaz na pdf dokument)