Oddílové příspěvky

Pro sezónu 2022 oddíl stanovuje následující členské příspěvky

Pouze letní sezóna (duben až říjen)

Dospělí

1000 Kč

Junioři do 18 let včetně

600 Kč

Senioři (nad 63 let)

600 Kč

Letní sezóna + Zimní příprava (celoroční) a kroužek "Vodní sporty" pod SVČ

Dospělí

1600 Kč

Junioři do 18 let včetně

1250 Kč

Děti kroužek SVČ "Vodní sporty"
(celková cena včetně poplatku SVČ je 1250 Kč)

1000 Kč


Senioři (nad 63 let)

1250 Kč

Dobrovolné příspěvky a sponzorství

Dobrovolné příspěvky nad rámec výše uvedených pro podporu činnosti spolku je možné poskytnout v průběhu celého roku do pokladny nebo na účet spolku následující formou:

  • dobrovolný příspěvek člena i nečlena spolku
  • dar na základě darovací smlouvy
  • smlouva o provedení reklamy
  • služba nebo pomoc ve prospěch oddílu při údržbě a úpravách areálu.


Nezbytné dokumenty související se sponzorstvím pro Vás rádi připravíme.