Sportovní kroužek pro děti

Oddíl ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ, do roku 2018 Dům dětí a mládeže) Litomyšl pořádá zájmový kroužek "Vodní sporty". Děti získají základy sportů windsurfing, paddleboarding, vodní turistika. Součástí kroužku je všestranná pohybová příprava, hry a pobyt v přírodě.


Zajímá vás, co děti na kroužku dělají? Podívejte se do fotogalerie zde.


Proč právě vodní sporty?

 • Skoro každé dítě miluje vodu.
 • Přestože se jedná převážně o sport individuální, děti silně rozvíjí spolupráci v týmu (příprava vybavení, vzájemná pomoc na vodě, průpravná cvičení). Starší děti a žáci pomáhají mladším.

Proč na Košíři u Litomyšle?

 • Nabídka kurzu je v rámci aktivit SVČ v rámci České republiky zcela ojedinělá
 • Propracovaný program, který motivuje děti neustále se zlepšovat
 • Vodní plocha Velkého Košíř je bezpečná. Voda je na většině plochy mělká, děti vystačí, což zvyšuje jejich pocit bezpečí
 • Zázemí klubovny v případě nepříznivého počasí
 • Sportovní areál Žabárna pro další sportovní hry a průpravu
 • Zapůjčení nezbytného vybavení

Kdy kroužek probíhá?

 • V období září až říjen a duben až červen 1x týdně, každou středu od 15.30 do 17.30 hod v areálu vodních sportů Košíř
 • V období listopad až březen v tělocvičně TJ Jiskra, 1x za 14 dní ve středu od 17 do 18 hod (zimní příprava).

Co kroužek zahrnuje?

 • Nutné teoretické základy vodních sportů
 • Protahovací a posilovací cviky (zejména kondiční příprava v zimním období)
 • Balanční podložky - rovnováha, správné držení těla a posílení svalového korzetu (zimní období)
 • Nácvik dovedností na windsurfovém trenažéru
 • Paddlebording (začátečníci a pokročilejší v případě bezvětří)
 • Windsurfing
 • Horolezecká stěna (zimní období).

Cena kroužku:


Nábor do kroužku probíhá také v průběhu roku. Přijďte se na nás podívat.